מדריך מזיקים

בעלי חיים מוגדרים כמזיקים לאדם כאשר הם עלולים להוות מטרד ישיר לאדם ו/או להעביר אליו מחלות.
ה מזיקים העיקריים לאדם, המותרים על פי החוק ל הדברה תברואתית הנם פרוקי רגליים שונים ומכרסמים. מזיקים נוספים המותרים  הדברה  תברואתית הנם חרקים הפוגעים ברכושו של האדם (בגדים, רהיטים) ובמזון יבש ומאופסן.
המזיקים התברואתיים העיקריים הם: יתושים, זבובי חול, פרעושים,תיקנים, צרעות, תהלוכן האורן, פסוקים, קרציות, עכברים וחולדות. ה מזיקים העיקריים הפוגעים בעץ וברכוש הם: חיפושיות וטרמיטים. ה מזיקים העיקריים הפוגעים במזון יבש ומאופסן ובמחסני מזון הם: חיפושיות ועשים. חרקים אחרים ופרוקי רגליים נוספים, כמו גם בעלי חיים מקבוצות אחרות, עלולים בתנאים מסוימים לגרום נזקים כבדים ו/או מטרד כבד כאשר הם מתרבים  מאוד ו/או חודרים לבתי המגורים.
המאפיין בולט של רוב ה מזיקים לאדם הם יכולתם ליצור בזמן קצר אוכלוסיות גדולות ולנצל לצורך כך בתי גידול ומזון שנוצר על-ידי האדם. במקרים רבים ניתן להפחית מאוד את המפגעים שנגרמים על ידי ה מזיקים באמצעות הדברה סביבתית. מניעת מקורות מזון ושתייה ומקומות התרבות ומסתור ימנעו במקרים רבים את היווצרות מפגעי ה מזיקים, לדוגמה: סילוק מיידי של פסולת, ניקוז מים עומדים...
על מנת להתגבר על מפגעי מזיקים יש לבצע הדברת מזיקים בשלבים השונים של מחזור החיים, תוך שימוש בשיטות מתחומים שונים. אצלנו, בחברת סלע אנו נוקטים, ככל האפשר, בשילוב של פעולות כגון ניטור, מניעה וסניטציה סביבתית. שילוב בין  הפעולות דורש ידע, תכנון, מעקב והתמדה- דבר המפחית את כמות ה ריסוסים בחומרים רעילים לסביבה, מונע במקרים רבים היווצרות של תנגודת ומשיג הצלחה לטווח ארוך.
מדריך מזיקים
Call Now Button