מלכודת נחשים

ניתן לרכוש אצלנו מלכודת מקצועית ללכידת נחשים.

את מלכודת הנחשים צריך למקם במעברים, פינות ובנקודות אסטרטגיות שבהם הנחש עלול לעבור.

 

 

מלכודת לנחשים
Call Now Button